NEWSFLASH

ANNOUNCEMENTS

Pembayaran Yuran Pengajian Yang Masih Tertunggak (21/10/2014 )


NOTIS PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA 2014 (21/10/2014 )


NOTIS SESI SEMAKAN DOKUMEN PERJANJIAN PTPTN KELOMPOK 2 SESI 2014/2015 (15/10/2014 )


Notis Pengambilan Transkrip Dan Surat Tamat Pengajian (15/10/2014 )


KELULUSAN PEMINDAHAN KREDIT BAGI PELAJAR LEPASAN DIPLOMA KEMASUKAN SESI AKADEMIK 2014/2015 (14/10/2014 )


PENAHANAN PEMBAYARAN/PENARIKAN BALIK PTPTN BAGI YANG TIDAK MENUNTUT SALINAN PERJANJIAN PTPTN (13/10/2014 )


MAKLUMAN BERKENAAN PROSES CAJ YURAN BAGI SEMESTER 1 SESI 2014/2015 (11/10/2014 )


Continue Reading »

Quick Links

eHadir System eNilai System Warga Mail library USIM
Sistem Latihan Industri Sistem Kemahiran Insaniah GOALS Student Portal

HELPDESK

hdIf you have any question or query, please do not hesitate to contact us with this form. Alternatively you can call us at :

    • 06-798 6085
    • 06-798 6053
    • 06-798 6095

Click here for our location.